Őssejt - Stem cell - bezenyeiskola.hu

Őssejt-betakarítás előnyei és hátrányai

Regeneratív orvoslás Absztrakt A bőrsebek a lágyrészek leggyakoribb sérülései.

Az őssejt tudománya - Dr. Seffer István, Jakab István

A dermákat tartalmazó sebek jobban ki vannak téve a külső befolyásoktól és a krónikus gyulladás nagyobb kockázatától szenvednek. Ezért a megjelenés és a funkció helyreállítása elengedhetetlen fontosságú a szövettechnika kutatásában.

hogyan kell kezelni egy trampcízületet

Az eredmények szerint az in vitro tenyésztett sejt-aggregátumok több, gyógyulást elősegítő gén expresszióját jobban éltették, mint a tapadó tenyésztett sejtek.

Az állatokon végzett kísérletek jobb vaszkularizációt és a szokásos dermális kollagén lerakódást mutattak a sejt-aggregátum transzplantált modellek esetén. A gyulladásos sejteken végzett immunfluoreszcens festés rövidebb gyulladásos fázist jelez a sejt-aggregátum csoportban, amelyet további RT-PCR támaszt alá. Bevezetés A bőr az emberi test védőrétegeként működik, és ezért az ember legsebezhetőbb részévé válik.

A bőr leggyakoribb heveny trauma a mechanikus kaparás és égés, vagy az ambíció. Míg az epidermiszén lévő bőrsebek hajlamosak gyógyulni néhány nap alatt, a dermális károsodásokkal járó mélyebb sebek hosszabb gyógyulási ciklust igényelnek, néha akadályozva a funkció helyreállítását, valamint a krónikus gyulladás vagy további fertőzés nagyobb kockázatát 1, 2.

A teljes vastagságú seb általában károsítja sok struktúrát és sejtvonalat, amelyek gyógyulása és regenerációja közvetlenül a sebzés után kezdődik 3. A gyógyulási és regenerációs folyamatot számos olyan növekedési faktor szabályozta, mint például a VEGF és a TGF-β, amelyek közül a mezenchimális őssejtet MSC jó forrásnak tekintik, és ígéretes kezelésnek számít az ilyen sebekre 4, 5, 6, 7.

Jelenleg az MSC által közvetített terápiákat számos sérülési kezelésben alkalmazták, ahol a rendszer és a helyi sejtek alkalmazását gyakran alkalmazták 8, 9, 10, nél. Az ilyen beadási terápiák, figyelembe véve az enzimmel ízületek fájhatnak, ha dada egysejtű szuszpenziót in vitro és az őssejt migrációját a sebterületre in vivo, mindig szenvedtek a nem garantált sejtek mennyiségétől és minőségétől, és korlátozták az MSC funkcióinak gyakorlását A sejt-aggregációs stratégiát számos szövetkárosodás kezelésére őssejt-betakarítás előnyei és hátrányai, például a csonttörés és a szív károsodása esetén 13, 14, Enzim emésztés nélkül a sejt-aggregátum megnövelte a mátrix mint állvány előnyeit, hogy jobb sejt-vitalitást és kezelhető méretet biztosítson a sebterület-átültetéshez A sebágy-mintákat különböző időpontokban vettük.

A morfológiai, szövettani és molekuláris bizonyítékokat elemezték három átültetési módszer gyógyulási és regenerációs eredményeinek összehasonlítása és a valószínű mechanizmus levezetése érdekében.

A multidiferenciációs teszt kimutatta osteogenesis és adiposgenesis potenciáljukat Kiegészítő 1A. Fibroblastszerű vagy hosszú varrat alakúak voltak, és zöld fluoreszcenciát adtak fluoreszcens mikroszkóp alatt nm kiegészítő 1C.

Az áramlási citometriás teszt kimutatta a CD29, CD90 és Sca-1 mezenchimális őssejt markerek pozitív expresszióját, valamint a CD45, CD34 és CD14 hematopoietikus markerek negatív expresszióját kiegészítő 1. C és dexametazon, valamint egy elefántcsont membrán látható az edény alján, peremének kissé gördülve. Ezt a sejt-aggregátumot, amelyben a sejtek átfedésben növekedtek 1A.

Milyen edamame egészségügyi előnyei vannak? - Táplálkozás / étrend - 2021

Ábramechanikusan le lehet választani az őssejt-betakarítás előnyei és hátrányai, és a PBS-ben kibontva maradhatnak 1C. A sejt-aggregátum HE-festése 53, 5 ± 4, 0 μm vastagságú, kollagénből álló membránszerkezetet mutatott és az MSC-k belsejébe temették el 1D ábra. Az elektronikus citométer egy aggregátum átlagos számát 1, 35 ± 0, 07 × sejtet mutatta. A Az adalékanyag peremén kissé meggörbült az edény alja.

C Az egész aggregátumot lekarcoltuk az edényről. Teljes méretű kép Az in vitro detektált gyógyító gének között szerepel az I. A korábbi tanulmányok már több alkalommal bebizonyították, hogy az I. A seb mérete és a sebágy bőr kollagén lerakódása Mind a 96 kiválasztott gazda patkány életben maradt a hevesedésig, és 6-at hegesztették ki akut fertőzés kenőcsök vállízület fájdalmakhoz. Amint azt a 2A.

Ábra mutatja, négy héttel a műtét után, minden állat sebzáródást ért el. A statisztikai elemzés tovább erősítette a szignifikanciát 2B. A dermális réteg Masson-trikrómfestése osteoarthrosis ízületi kezelés irányú kollagén lerakódást mutatott, bizonyos irányban és vastagabb köteggel a C-ag csoport és a Top-ad csoport esetében, mint az intra-ad csoporté 3A.

Ábramíg a kontrollcsoportok kollagén lerakódása rövid volt bizonyos irányok nélkül. Ezt az előrehaladást támasztja alá az első két csoportban a magasabb COL-1 expresszió, amelyek között nem volt szignifikáns különbség közöttük 3B.

Sárga szaggatott kör kívül, a szaggatott vonal pedig az eredeti sebméretet és a bal oldali sebágyat mutatta; C A sebágy méretének számszerűsítése azt mutatta, hogy a C-ag csoport patkányaiban a legkisebb seb ágy maradt 4W-nál.

Az őssejt-kutatás előnyei és hátrányai

Teljes méretű kép A A 4 hetes minták HE festése felül, 10x három epithelializációt mutatott be a BMMSC-ben átültetett három csoportban, miközben nem volt az összes kontroll. Teljes méretű kép A sebágy bőr vaszkularizációja A vaszkularizáció alapvetően fontos volt a sebgyógyuláshoz és a szövet helyrehozásához. Ebben a tanulmányban a vaszkularizáció szintje csoportok között változott.

ízületi fájdalom járás

A műtét utáni 4 hetes kezelés során a sebágy közepére növekvő erek és kapillárishálók sokkal erősebbek voltak a C-ag csoportban, mint a két sejtbeadási csoportban 2C. Az eredeti sebméret 2 cm átmérőjű kör belüli kapillárisokat szoftverrel számszerűsítettük. A sebágy szövetekben alkalmazott optimalizált vaszkularizációról számoltak be, hogy mind a morfológiai, mind a szövettani szempontból jobb gyógyulási eredményekkel járnak, 19, 20, 21, amelyet ebben a vizsgálatban a fenti eredmények támasztottak őssejt-betakarítás előnyei és hátrányai.

  1. Hogyan kezelik a balerinák az ízületeket
  2. Nagymama dörzsöli az együttes kezelés
  3. Az ízületi gyulladás és a bokaízület kezelése
  4. Miért fáj a térd szalagjai
  5. A sejteket szívkoszorúereken, koszorúereken vagy perifériás vénákon keresztül szállíthatjuk.
  6. Ízületi fájdalom tölgy után

Ezért a sejtek aggregációjának átültetése által előidézett jobb vaszkuláris állapot előnyt jelentett az MSC-k beadása előtt a gyógyulás és a regeneráció megkönnyítésében. Gyulladásos beszivárgás és gyulladásos tényezők expressziója A különböző csoportok közötti bőrgyógyulás részleteinek feltárása céljából a gyulladásos citokinek expresszióját a sebágy szövetekben is kimutatták.

Csontvelő és őssejt transzplantáció - Nyomás

Őssejt-betakarítás előnyei és hátrányai az indukálható salétrom-oxid-szintáz iNOS expresszió legmagasabb szintjét szintén kimutatták a C-ag csoportban három sejtátültetett csoportból, míg a másik két csoportban nem őssejt-betakarítás előnyei és hátrányai statisztikai különbség 4C.

A C-ag és a Top-ad csoport sebágy ágyszövetében alacsonyabb a TNF-α és IL-1β szint, ami a kontroll csoportokban szignifikánsan magasabb volt. A C-ag csoport szövete a csoportok között az iNOS legmagasabb szintjét fejezte ki.

Teljes méretű kép Az immunfluoreszcencia bizonyítékok egy másik szögből támasztották alá a gyulladás és a BMMSC transzplantáció mit eszik a térd artrózisával kapcsolatot.

A CDval jelölt makrofágot tekintették a terápiás gyulladás és a granulátumképződés fő mozgatórugójának 22, 23, Ezért a makrofágok beszivárgása állította fel a feltételeket a sebgyógyulás korai szakaszában. Hogyan kell kezelni a duzzadt ízületet az 5A.

A C-ag és a Top-ad csoportban észlelt makrofágok szignifikánsan többek voltak, mint az intra-ad csoportban, nem volt szignifikancia közöttük 5B. A C-ag csoport mintáin a legnagyobb makrofág beszivárgás volt 2W-nál, amelyet a Top-ad és az Int-ad csoport követett. Teljes méretű kép A T-sejtek, mint a bennszülött immunsejtek mellett az immunvédelem fõ erõse, létfontosságú szerepet játszottak a citokinek kiválasztásában és a gyulladás szabályozásában a gyógyulási folyamat során Az érrendszer rekonstrukciójának és a gyulladásos állapotnak a 4W műtét utáni kiértékeléséhez immunfluoreszcenciát végeztünk CDen és CDen a morfológiai bizonyítékok további megerősítésére.

Amint az a 7A. Az MSC transzplantációs csoportok infiltrációs állapota sokkal könnyebb volt, mint a kontrollcsoportban. Az immunfluoreszcencia mennyiségi meghatározása azt mutatta, hogy a C-ag csoport jobb beültetése a másik két csoportba esik, a különbség szignifikáns 7D.

Vita A bőr az emberi test legnagyobb szerve, amelynek gyógyulása és regenerációja az akut seb után az utóbbi időben melegpontvá válik a regeneráló gyógyászatban. Ezekben a terápiákban az intravénás és a helyi alkalmazást gyakran a BMMSC átültetési stratégiájaként alkalmazzák, ám ezek mechanizmusa továbbra is ellentmondásos, és az instabil eredmények, valamint az alacsony sejt-beültetés sok fejlesztési helyet hagytak A mezenchimális őssejtek által alkotott sejt-aggregátumot sikeresen alkalmazták számos szerv sebgyógyulásának elősegítésében, amelyekbe a bőr nem tartozik 15, 32, konyok izuleti gyulladas Az eredmények szerint a sejt-aggregált transzplantációs modellek gyorsabb epithelializációt és optimalizált dermális kollagén lerakódást eredményeztek, mint a sejtbeadási csoportok modelljei.

Ez az előny jobb mechanikai tulajdonságot és rugalmasságot adott a neo-bőr szövetekhez, és csökkentette az ismételt dilatáció és a fertőzés kockázatát C-ag csoport patkányokban. Úgy tűnik, hogy az MSC neovaszkularizációt elősegítő képessége nagyrészt paracrin hatásain, vagy inkább citokinekön, például VEGF-eknél és Ang-1 6, 34, 35 -en alapult. Eredményeink nagyobb kapilláris sűrűséget mutattak a C-ag modelleknél a 4 hetes műtét után.

Egy gyerek nem gyerek?

Ezt az előrehaladást még jobban ki lehet emelni azokban az idősekben, akiknek érrendszeri és regenerációs képessége az öregedési folyamat során hajlamos csökkenni 1, 21, A régi állatmodellek esetében azonban újabb megerősítést igényel.

A kollagén lerakódás és vaszkularizáció mellett a különböző csoportok gyulladását is összehasonlítottuk. Konszenzus volt az, hogy a BMMSC immunszabályozó képessége pozitív hatást gyakorolhat a gyulladás folyamatára, megakadályozva a krónikus gyulladást 37, Egy ilyen funkció bizonyos immunrepresszív fehérjék, például az iNOS részvételét igényli, és ami még fontosabb: a sebágyon a BMMSC őssejt-betakarítás előnyei és hátrányai beültetésére támaszkodik, 31, 39, Eredményeink enyhébb gyulladásos szintet mutattak a C-ag modelleknél 2W műtét után, több toborzott makrofág kíséretében.

A későbbi jelezte, hogy a helyreállítási eljárás korábban megérkezett, mint a felső hirdetés és a belső hirdetés modellek. Figyelembe kell venni azonban, hogy a gyulladásos különbség nem mutatkozott ki a sejttranszplantáció során, mivel a gyulladásos citokinek expressziója az egyes csoportokban alig mutatott változást az egyhetes műtét után 3.

A korábbi vizsgálatok bebizonyították, hogy a BMMSC paracrin hatása elősegíti a sebgyógyulást és megkönnyíti a regenerációt 7, 41, Például arról számoltak be, hogy a TGF-β1 elmozdíthatja a keratinocita-integrint egy vándorlóbb fenotípus felé, vagy fokozhatja azok proliferációját, hogy megkönnyítsék az epithelializációt 43, 44, őssejt-betakarítás előnyei és hátrányai Ezenkívül kibővítette a makrofágok által közvetített szövetkezelést és őssejt-betakarítás előnyei és hátrányai a sejt a granulációs szövetképződéshez A vaszkularizációt illetően a VEGFa-t elengedhetetlennek ítélték meg az endotélsejtek migrációjában 47, 48 és a proliferációban 49, A mechanizmust intenzíven vizsgálták 40, 53, 54, Váll fájdalom fizioterápiás kezelés sebesült szövetekbe beültetett MSC-k hatékonyan előállították ezeket az oldható szereket, hogy megváltoztassák a helyi gyulladásos reakció folyamatát 7.

A korábbi tanulmányok bebizonyították, hogy a BMMSC paracrin alapú progenerációs hatása őssejt-betakarítás előnyei és hátrányai beültetést igényel a helyi mikrokörnyezetbe. Ezért a jobb beültetés megalapozta az optimális gyógyulást 19, Az itt leírt bizonyítékok azt mutatták, hogy a sejt-aggregátumokba átültetett patkánymodellek jobban beültettek a neo-bőr szövetbe, ami megfelel az egyéb szervekkel korábban végzett vizsgálatoknak 13, Ez az eredmény tükrözi az aggregált előnyeit, hogy kedvezőbb mikrokörnyezetet biztosítson az MSC-k túléléséhez.

És ez lehet a sejt-aggregátum biológiai anyagként történő alkalmazásának központi előnye. Ebben a tanulmányban bebizonyítottuk a BMMSC aggregátum hatékonyságát a teljes rétegű bőrseb őssejt-betakarítás előnyei és hátrányai és regenerációjának megkönnyítésében. A sebmodellre történő transzplantációja jobban részesítette a sejtek átültetését az intravénás vagy a topikális BMMSC alkalmazáshoz képest, de a mögöttes mechanizmus további vizsgálatot igényelt.

Következtetés A BMMSC aggregált transzplantáció jobb neovaszkularizációt és szabályosabb kollagén lerakódást mutatott, akár intravénás, akár topikálisan azonos térfogatú BMMSC adagolással akut bőrseb modellel, ezáltal magasabb gyógyító és regeneráló hatékonyságot eredményezve.

A mechanizmus mögött lehet a jobban szabályozott gyulladásos folyamat, melyet a sejt-aggregátum magasabb BMMSC beültetése okozhat. A BMMSC aggregált transzplantáció új látványt nyújthat az akut bőrseb regenerációjában, kísérletileg és klinikailag is.

miért fáj a kézízületek és a csontok

A kutatás során elvégzett összes állatkísérletet a Negyedik Katonai Orvostudományi Egyetem Intramurális Állathasználati és Ápolási Bizottságának irányelveivel összhangban végezték, és megfeleltek az NIH laboratóriumi állatok gondozására és felhasználására vonatkozó irányelveinek.

A gazda patkányokat ugyanolyan körülmények között nevelték el, megfelelő sűrűséggel és szabad hozzáféréssel az ételhez és a vízhez a műtét előtt vagy után. Az áramlási citometria elemzésének eljárása a korábban leírtakhoz hasonló volt Az MSC többcsatornás differenciálását a korábban leírtak szerint végeztük Röviden: az oszteogén differenciálódást olyan α-MEM indukálta, amely 0, 1 μM dexametazonot, 50 μM aszkorbinsavat és 10 mM glicerofoszfátot tartalmaz; az adipogén differenciálódást α-MEM indukálta 0, 5 μM dexametazonnal, 0, 5 mM 3-izobutilmetilxantinnal és 0, 1 mM indo-metacinnal.

Sejt-aggregátum és egysejtű szuszpenzió készítése A őssejt-betakarítás előnyei és hátrányai.