Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm a Bezenyei Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános Iskola honlapján! Intézményünkben horvát nyelvű nemzetiségi nevelés és oktatás folyik. Fontos információkat, aktuális híreket, vidám képeket találhat itt rólunk a figyelmes böngésző. Remélem, honlapunk felkelti érdeklődését intézményünk iránt.

Üdvözlettel:

Leszkovich Istvánné 
igazgató

Tanévnyitó

A tanévnyitó ünnepség időpontja a Bezenyei Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános Iskolában: 

2017. szeptember 1.   8 óra

Tisztelt Szülők, kedves Diákok!

A tanévnyitón a tanulóknak a hagyományos ünnepi öltözékben kell megjelenni. Az ünnepség után tanórák lesznek.

Ezen a napon osztjuk ki a diákoknak a tankönyveket. 

(A 2017/18-as tanévben kormányhatározat értelmében 1.-8. osztályig minden tanuló alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.
Az
ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek, valamint az 1. és 2. évfolyam tankönyvei.)

Az első tanítási napra hozni kell:
  egy jegyzetfüzetet, íróeszközt és táskát a tankönyveknek. 
Étkezési lehetőséget szeptember 4-től, hétfőtől tudunk biztosítani, ezért az
első napra mindenki otthonról hozzon ennivalót.
Napközi, tanulószoba lesz már szeptember 1-jén.

Kérem a 8. osztályosokat, hogy 7.40-re érkezzenek, mert ők mennek az óvodába az 1. osztályosokért.

Leszkovich Istvánné

intézményvezető

 
Tájékoztatás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (7) bekezdés b.) pontjában szabályozottaknak megfelelően a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószámot működtet.

A szolgáltatás célja bármilyen, a gyermek veszélyeztetettségét jelző hívásra történő szakszerű, hatékony és időbeni reagálás biztosítása és elősegítése, függetlenül a jelzést tevő személyétől és annak jelzési kötelezettségétől.

A szolgáltatás tartalma ennek megfelelően a jelzéshez igazodó információnyújtás, szolgáltatásközvetítés, és utánkövetés. Krízishelyzet kezelése vonatkozásában alap támogatást tud nyújtani, amely a krízis jelzésének szakszerű fogadását, és a szakértőhöz való irányítást foglalja magában.

A szolgáltatás célcsoportja: szakemberek, veszélyeztetett gyermekek, veszélyeztetést észlelő állampolgárok

A nap 24 órájában ingyenesen hívható gyermekvédő hívószám:

06-80/630-155

 
Egészségnevelési nap

Iskolánkban minden évben megrendezésre kerül az egészségnevelési nap. Külső előadók segítségével az életkornak megfelelően egészségneveléssel kapcsolatos ismeretek átadására, bővítésére kerül sor.

 
Köszönet

Tisztelt Szülők!

Köszönjük, hogy a 2016. évi SZJA 1 % felajánlásával támogatták iskolánk tanulóit.

 Kérjük, hogy a továbbiakban is támogassák Alapítványunkat, a bezenyei iskolás tanulókat.

 

NABIT NONSTOP ALAPÍTVÁNY 18510250-1-08