Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm a Bezenyei Horvát-Magyar Kétnyelvű Általános Iskola honlapján! Intézményünkben horvát nyelvű nemzetiségi nevelés és oktatás folyik. Fontos információkat, aktuális híreket, vidám képeket találhat itt rólunk a figyelmes böngésző. Remélem, honlapunk felkelti érdeklődését intézményünk iránt.

Üdvözlettel:

Leszkovich Istvánné 
igazgató

Bemutatkozás

A bezenyei iskola diákjai és pedagógusai nevében szeretettel köszöntjük az érdeklődőket, olvasókat, akik szeretnének rólunk, munkánkról, eredményeinkről, céljainkról, az általunk felkínált lehetőségekről információt szerezni.

A 2008/09-es tanévtől kezdve, iskolánkban horvát kétnyelvű kisebbségi és horvát nyelvoktató kisebbségi oktatás folyik. Idegen nyelvként németet oktatunk. Pedagógiai programunk kiemelt célja a tágabb értelemben vett kommunikációs kultúra fejlesztése, valamint "ökoiskola" lévén egészség és környezetnevelés. Hagyománytisztelő nevelésünket kipróbált, hatékony, modern oktatási módszerekkel (interaktív tábla) ötvözve, eredményesen
készítjük fel tanulóinkat a továbbtanulásra.

Tanulóink szép sikerrel szerepelnek nemzetiségi versenyeken. Ösztönözzük diákjainkat arra, hogy nyolcadik osztályban államilag elismert nyelvvizsgát tegyenek horvátból.

Falunk ünnepségeire rendszeresen, színvonalas kétnyelvű műsorokkal készülünk. Diákjainknak a nyolc év alatt akár négyszer is lehetőségük van a horvátországi Donja Dubravai testvériskolánkban, élőben is gyakorolni a horvát nyelvet.

Intézményünkben, ebben az évben 78 tanuló tanul, családias légkörben. Szép felújított, tetőtér beépítéses, modern épületben, korszerűen felszerelt tantermekben (nyelvi labor, számítástechnika terem, könyvtár) folyik a tanítás.

Nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk védelmére, tisztaságára, diákönkormányzatunk pályázat útján elnyerte az "ÖKOISKOLA" címet. A szülők az iskola oktató-nevelő munkájáról elismerően szólnak, értékelik a közösségi szellem kialakítását, segítik a rendezvényeink, kirándulásaink szervezését. A szülők és a gyerekek az iskola szolgáltatásai között egyformán megtalálhatják a tehetséggondozást és a hátrányok felszámolását, a napközit, illetve a tanulószobát és a szakköröket.

NABIT (Nonstop Alapítvány Bezenyei Iskolás Tanulókért) alapítványunk célkitűzéseinek megfelelően rendszeresen támogatja tanulóinkat, iskolánkat.

Tantestületünk az örök emberi értékek szellemében, szeretetteljes légkörben őszinteségre, becsületességre, a másik ember tiszteletére, toleranciára, a társadalmi és természeti környezetre nyitottá neveli a gyerekeket.

Számunkra minden gyermek érték, korlátozás nélkül fogadjuk azokat a tanulókat, akik szüleikkel együtt elfogadják iskolánk értékrendjét, s az alapelvek szellemében együttműködnek velünk.