A térdízület kopása: tünetek, kivizsgálás és kezelés

A térd gonartrosisának 4 fokos kezelése, A térdízület kopása: tünetek, kivizsgálás és kezelés

Látták: Átírás 1 A gonarthrosis modern endoprotetikai kezelése különös tekintettel a patellofemoralis ízületre és a szövődményekre PhD értekezés tézisei Dr. Hasonló tendencia Magyarországon is megfigyelhető, a művi ízületek beültetése egyre gyakrabban alkalmazott, rutinszerű beavatkozásnak számít.

Térd - Súlypont Ízületklinika

Ortopéd orvosi tevékenységem során magam is tanúja lehettem a protetika hazai fejlődésének, elsősorban a térdízületi arthroplastica terén. E folyamatok, valamint néhány külföldi tanulmányút vezetett ahhoz, hogy szakmai érdeklődésem az ortopédián belül elsősorban a térdprotetika, és kiemelten a totál condylaris módszer irányába fordult. Az endoprotetika eredményessége ellenére sem tekinthető véglegesen megoldottnak az osteoarthrosis kezelése, ezért továbbra is szükségesek azon kutatások, melyek a folyamat pontosabb megismerését célozzák.

E tény jelentősége miatt fordult érdeklődésem a gonarthrosis etiológiai kutatásának irányába, amit elősegített az egyetemünk Biofizikai Intézetével létrejött tudományos kooperáció.

A kalorimetriás módszer megismerése, az alapkutatásban dolgozó kollégával való együttműködés tette lehetővé az arthrotikus, valamint egészséges humán térdízületi hialinporc vizsgálatát. Dolgozatom első fejezetét a gonarthrosis etiológiájára vonatkozó kalorimetriás kutatások ismertetésének szentelem. Klinikai kutató munkám során részletesen foglalkoztam a totál condylaris arthroplastica eredményeinek elemzésével és a szövődmények ellátásának módszereivel.

Értekezésemben két fontos fejezetet képvisel a PTE ÁOK Ortopédiai Klinikáján folytatott műtéti tevékenység értékelése és a komplikációkkal kapcsolatos discussio. Külön fejezetben tárgyalom a patellofemoralis ízület szerepét térdprotetikában, ezzel kapcsolatban műtéti módszert ajánlok a kérdés megoldására. Hazai igény alapján, külföldön szerzett tapasztalatok felhasználásával klinikánkon országos térdízületi arthroplasticai regisztert hoztam létre, melynek lehetőségei még korántsem kihasználtak teljes mértékben, de az adatbázis a jövőbeni klinikai kutató tevékenység számára komoly alapot teremthet.

Dolgozatomban a fent említett kérdésköröket öt fő fejezetre bontva tárgyalom, melyeket a térdarthrosis, mint alapbetegség köt össze, annak etiológiai kutatásától kiindulva a protetika eredményeinek ismertetésén át a jövő útjának felvázolásáig.

A musculoskeletális rendszer valamennyi szövete közül a legmarkánsabb degeneratív elváltozások a hialinporcban figyelhetők meg. A humán hialinporcban megfigyelhető arthrotikus elváltozások vizsgálatára igen sok megközelítés létezik, a hisztológiai, hisztokémiai, biokémiai metodikák hosszú sora alkalmas a kérdés tanulmányozására. A kutatócsoportunk által végzett vizsgálatokhoz olyan metodikát alkalmaztunk, mely az ismert porckutatási gyakorlattól eltérő módon közelíti meg az arthrosis etiológia kérdéskörét.

A vizsgálat alapelve az, hogy a biológiai rendszerek szerkezetéről azok termikus gerjesztésével is szerezhetők adatok.

Az évtizedek óta alkalmazott metodika természetesen, más kutatási területekhez hasonlóan, folyamatosan fejlődik módszertanában és a műszerek technikai színvonalában egyaránt, a napjainkban alkalmazott legfejlettebb forma az ún. A DSC működési elve a következő: a fiziológiás körülmények között koncentráció, ph, stb.

Ezután a két cellát egy közös ún. Mérjük a cellák és a hőelnyelő, valamint a kísérleti és referencia cella közti különbséget. E jelek vezérlik a rendszer hőmérsékletét szabályozó fűtőtesteket.

  1. A lábak hajlításának és nyújtásának alacsony amplitúdója Általános gyengeség Kattintások és összeroppantások mozogva A fájdalom okai arthrosis   - Ez egy olyan betegség, amely depressziósan hat a láb minden izmaira és annak szerkezetére, és korlátozott mozgásokkal, fájdalom előrehaladásával, ízületi atrófiával jár.
  2. A lábujjak posztraumás ízületi gyulladása

Kiinduláskor a cellák és az őket tartó blokk között is a hőmérséklet különbség zérus. Ezt követően a rendszert valamilyen program szerint elkezdjük fűteni az előre beállított kiindulási hőmérséklettől pl. Ha a minta és a referencia termikus tulajdonságai azonosak, egyikben sem megy végbe fázisátalakulás, akkor azonos mennyiségű energia kell 5 hőmérsékletük azonos módon történő változtatásához és így a kimenő jel zérus lesz.

Ha a mintában egy endoterm folyamat indul be valamilyen szerkezeti átalakulás következtében, akkor hőmérséklete csak extra energia betáplálásával képes követni a referencia cella hőmérséklet. Ez az extra energia, amely állandó nyomáson zajló folyamatnál a fellépő hőkapacitás változást adja, kimenő jelként jelenik meg a hőmérséklet függvényében. A kísérleti görbéből tehát a folyamat energiája, kezdeti, vég- és maximális hőmérséklete, a folyamat során fellépő hőkapacitás változás és egyéb termodinamikai paraméterek határozhatók meg.

A biológiai rendszerek kalorimetriás kutatásának koncepciója a következő: a makromolekulák környezetükkel együtt képeznek hatékony működési egységet, a külső fizikai-kémiai változók pl.

Így ha egy biológiai rendszer szerkezete az eredetihez képest módosul, akkor a környezeti fizikai-kémiai paraméterek változtatása, karakterisztikus eltéréseket okoz a rendszerben, ami objektíve kalorimetriával követhető, mérhető és egy adott rendszerre jellemző.

A kérdés vizsgálatának nehézségét de ugyanakkor újszerűségét is az adja, hogy a humán hialinporc termikus stabilitását kalorimetriával eddig még nemzetközi szinten sem kutatták, erre vonatkozó publikációt az irodalomban nem találtunk. A vizsgálat metodikája Mintavétel és preparáció: Az épnek tekintett porcminták cadaver eredetűek, melyek a klinikánkon működő csontbank különböző gyógyító célra alkalmazott preparátumainak elkészítésekor hulladékként keletkeznek.

A fájó ízületek kezelése Térdízület kezelési módszerei

A tanulmányba a csontbanki tevékenységből szelektáltan vontunk be anyagokat. Csak olyan donorokból származó mintákat vizsgáltunk, akik elhalálozásuk idején negyven évnél fiatalabbak voltak és az anamnézisben mozgásszervi betegség illetve rendszeres gyógyszerszedés nem szerepelt. Úgy gondoltuk, hogy a degeneratív porcelváltozások valószínűsége e mintáknál minimális, a porc tehát egészségesnek tekinthető. A minták levétele és tárolása standardizált körülmények között történt.

Az első vizsgálatsorozattal 10 intaktnak tekintett és 10 arthrotikus mintát vizsgáltunk, melyek mindegyike különböző egyénből származott. A mérés objektivizálása érdekében kizárólag a mediális femur condylus teherviselő felszínéről illetve a patella mediális facet-jéről nyert, elegendő mennyiségű porcot mértünk le. Valamennyi mérés 0 és C. Hagyományos, átlagosan l térfogatú Hastelloymérőcellákat alkalmaztunk.

Az intakt térdízületi hialinporc kalorimetriás standardjai Az ép hialinporccal történt mérések szeptemberében kezdődtek, mely méréseinkkel a porcot mint komplex szerkezeti egységet vizsgáltuk, alkotóelemekre történő bontás nélkül.

Az első kísérlettel megállapítottuk, hogy a mérések megbízhatóan reprodukálhatóak voltak. Ez vonatkozott egyrészt az egy cadaver condylusból, ugyanazon helyről nyert, de különböző mintákra, melyeknél a talált görbék szinte teljesen identikusak voltak. Másrészt, a különböző cadaverekből nyert, intaktnak tekintett minták is a tízből kilenc esetben egyformák voltak a mediális femur condylus vonatkozásában.

ízületi arthrosis a csípő tünetei ízületi és gerincfájdalomcsillapítók

Ezt a görbét tekintettük az ép femur porcra vonatkozó eredménynek, ezáltal az egészséges standardnak 1. A patella tekintetében érdekes megfigyelést tettünk. A görbék egymáshoz viszonyítva itt is alapvetően ugyanolyan lefutásúak voltak, de a femur condylusnál megfigyeltektől teljesen eltértek. A két intakt porc közötti markáns különbség okai véleményem szerint a két csont biomechanikai, funkcionális anatómiai különbözőségében keresendőek. A bokaízület helyreállítása sérülés után észlelt kalorimetriás eltérések Az arthrosisos minták görbéi mind a patella, mind a femur tekintetében alapvetően eltértek az intakt porcnál megfigyeltektől.

Az egyes minták görbéi egymástól is sok szempontból különböztek, ami könnyen érthető, ha figyelembe vesszük a vizsgált betegcsoport heterogenitását.

Nemcsak az arthrosis stádiuma, hanem a betegek egyéb paraméterei életkor, 7 testsúly, megelőző kezelések stb. A minták közötti különbségektől függetlenül, minden arthrosisos preparátumon végzett mérésnél megfigyeltünk egy markáns endoterm reakciót a C körüli tartományban 2.

A megfigyelt reakció a stabil biológiai makromolekulák tartományába esik, az észlelt effektus feltehetően a porc kollagén, illetve proteoglikán molekuláinak denaturációja miatt jön létre.

a gyógyszerekből elfordulva ízületek váll neuralgia kezelése

Mivel az egészséges mintáknál ebben a tartományban ilyen eltérés nem alakult ki, úgy gondoljuk, hogy a kollagén arthrosisban elveszti termodinamikai stabilitását, ami a kaloriméterrel kimutatható. Következtetések A mérések alátámasztották, hogy a kalorimetria alkalmas a humán hialinporc vizsgálatára, a módszerrel a strukturális eltérések termodinamikai következményei jól detektálhatók. Igazoltuk, hogy az intakt üvegporcnak jellemző és reprodukálható mérési eredménye van, ami a további kutatások során standardként, valamint referencia értékként szolgálhat.

Az arthrotikus és egészséges porc kalorimetriás görbéi szignifikánsan eltértek egymástól, az arthrosis okozta degeneráció termokémiai effektusa egyértelműen igazolható volt kalorimetriával. Elsősorban az arthrosis különböző stádiumainak kalorimetriás jellemzésére és az esetleges gyógyszeres előkezelés effektusainak vizsgálatára koncentráltunk.

Az arthrosis glükózamin-kondroitin, amely jobb objektív jellemzése érdekében a kalorimetriás méréseket a PTE ÁOK Patológiai Intézetében a térd gonartrosisának 4 fokos kezelése morfológiai vizsgálatokkal egészítettük ki.

A vizsgálat metodikája A mintavétel, tárolás és a kalorimetriás mérések metodikája megegyezett az I. Valamennyi betegnél szánkó- vagy totál condylaris endoprotézis beültetés történt a mediális ízfélre lokalizált, vagy generalizált primer gonarthrosis miatt.

Valamennyi betegnél kizárólag a medialis femur condylusról vett porcmintán végeztük a 8 méréseket. A femur condylus arthrosisának műtét közben megállapított stádiumait Outerbridge szerint klasszifikáltuk. Az arthrosis különböző stádiumaiban észlelt kalorimetriás görbék Az észlelt görbék igen érdekes eredményt adtak. Az enyhe arthrosisban a térd gonartrosisának 4 fokos kezelése mintáknál valamennyi esetben megfigyeltük azt a 60 fok körüli endoterm reakciót, - feltehetően a kollagén denaturációjából származó effektust - mely a korábbi méréseinknél is ábrázolódott.

Az előrehaladott, III. Egyrészt a kezdeti- és végállapot hőkapacitása között lényeges különbség nem volt.

Ennek alapvető magyarázata az lehet, hogy bármely biológiai rendszer hőkapacitása alapvetően a kötött víz mennyiségének függvénye. Egy olyan szövetben, ahol már a kiindulási állapotban alacsony a víztartalom előrehaladott arthrosisban a hialinporcnál ez egyértelmű a hőkapacitás a kezdeti és végállapotban nem tér el lényegesen.

Ezzel szemben a kevésbé érintett, eleinte magasabb víztartalmú porcnál a hőkapacitások között különbség lesz, mivel a denaturáció során a porc fokozatosan veszít víztartalmából, a görbe alacsonyabb értéken stabilizálódik a felfűtési folyamat végén.

A másik feltűnő különbség az volt, hogy a 60 foknál fellépő endoterm reakció a kevésbé érintett porcnál lényegesen gyorsabban lezajlik, előrehaladott arthrosisban viszont a - feltehetően kollagén denaturációból eredő - termokémiai effektus lényegesen lassabb. Ez elméletileg a kollagén csökkent mennyiségére, esetlegesen módosult szerkezetére vagy a környezetében lévő alapállomány megváltozott tulajdonságaira vezethető vissza.

Klinikai és szövettani összefüggések A különböző stádiumú arthrosisos elváltozásokat mutató hialinporcot hisztológiai vizsgálatoknak is alávetettük. A fentiekben leírt feltételezéseinket, a kalorimetriás görbék által sejtetett lehetséges eltéréseket a szövettani vizsgálatok egyértelműen alátámasztották.

A térdízület kopása: tünetek, kivizsgálás és kezelés

A különböző konzervatív kezelési módszerek esetleges termokémiai effektusait jelen méréssorozatunkkal nem tudtuk detektálni. Ennek oka kettős lehet. Egyrészt a konzervatív metodikák alkalmazása nem prospektív randomizált módon, kontrollált körülmények között történt.

Másrészt elképzelhető, hogy a kalorimetriás metodika érzékenysége nem elegendő az esetleges gyógyszeres kezelési effektusok megítélésére. A kalorimetria önmagában szerkezeti kutatásra nem alkalmas, de hisztológiai vizsgálatokkal kiegészítve az effektusok lehetséges okai is megvilágíthatók.

A leginkább aktuális problematika, hogy a porc mely komponense tehető elsősorban felelőssé a kalorimetriával megfigyelt eltérésekért illetve, hogy a módszer elég érzékeny-e ennek tanulmányozására. Ennek megválaszolásához a porc főbb komponenseire történő elválasztására majd azok szeparált mérésére és kalorimetriás vizsgálatára van szükség.

Az így nyert értékek hozzárendelhetők a teljes szerkezeti görbe adataihoz. További érdekes szempont, hogy a kísérletek milyen gyakorlati haszonnal járhatnak. A kalorimetriás adatok egyéb területeken, ipari vonatkozásokban alapvető referencia értékeknek számítanak. Az egyik leginkább elképzelhető opció, hogy a módszer bizonyos gyógyszeres kezelési módok effektivitásának ellenőrzését segítheti.

Ide tartozhat például a napjainkban egyre gyakrabban per orálisan adott kondroitin szulfát terápia eredményességének ellenőrzése.

térdízület dudorok buteyko közös kezelési módszer

Bár a kezdetekben alkalmazott protézis típusok magas szövődmény rátával és gyakori sikertelenséggel jártak a fejlődés ezen a területen is töretlen volt, napjainkban a térdízületi endoprotetika széles körben alkalmazott, biztonságos eljárás. A siker egyik fő oka az, hogy az eredeti totál condylaris típus, alapjaiban helyes koncepciónak tekinthető. E protézis sikerét nagyban elősegítette, hogy annak es bevezetésekor a csípőprotetika terén már számos tapasztalat rendelkezésre állt, amit Insall és munkatársai a konstrukciónál figyelembe vehettek.

Természetesen a leghosszabb klinikai tapasztalat az eredeti protézissel van. Bár ez a típus is számos módosításon esett át, az alapkoncepció változatlansága miatt a vele elért eredmények ma is mérvadónak tekinthetőek.

Sigma protézissel.

Az eredeti rendszert ben vezettek be az USA-ban, a térd gonartrosisának 4 fokos kezelése Sigma fejlesztés pedig ban került a piacra, ez utóbbit klinikánkon óta használjuk. Intézetünkben decemberéig primer beültetés történt, valamennyinél hátsó keresztszalag megtartó protézist alkalmaztunk standard beültetési technikával és cementezett rögzítéssel.

A műtétet követő naptól kezdve gyógytornát kezdtünk, melyet napjainkban már CPM térdmozgató készülékkel is segítünk. A betegek nagy részét a második posztoperatív napon mobilizáltuk és fokozatos terheléssel, segédeszközzel járni engedtük. Az a tény, hogy egyféle protézist, egységes implantációs és rögzítési technikát alkalmaztunk valamint, hogy a rehabilitáció is nagyjából egyező elvek alapján történt az adatok interpretálása szempontjából igen fontos.

Egy ilyen - 11 több szempontból homogénnek mondható - betegcsoportnál az eredményeket befolyásoló egyéb faktorok hatása kisebb, így az objektív értékelés jobban végrehajtható. Beteganyagunkat két nagyobb volumenű vizsgálattal értékeltük. Az első nagyobb kiértékelés intézetünkben ben történt tól szeptemberéig beteg nő, 60 férfi térdébe ültettünk be totál condylaris endoprotézist. A páciensek átlagéletkora 67 év évátlagos testsúlya a műtétet megelőzően Idiopathiás primer gonarthrosist térd esetében diagnosztizáltunk, 29 poszttraumás- 20 rheumatoid arthritis talaján kialakult és 3 egyéb ismert ok miatt létrejött arthrosis mellett.

Összesen 65 térdben történt megelőző műtéti beavatkozás, leggyakrabban synovectomia, meniscectomia és magas tibia osteotomia.

A térdízület kopása: tünetek, kivizsgálás és kezelés

Az etiológiai adatok klinikánkon megegyeznek az irodalmi közlésekkel. Betegeinknél viszonylag magasnak adódott a megelőző beavatkozások száma, ami a térd gonartrosisának 4 fokos kezelése is magyarázható, hogy a modern térdprotézisek hiányában, hazánkban általában gyakrabban történtek egyéb műtétek a panaszok csökkentése érdekében, ezek egy része csak minimális javulást eredményezett, szigorú szemmel nézve akár fölöslegesnek is mondható beavatkozás volt ben, átlagban 25 hónappal a műtét után beteg protetizált térdét kontrolláltuk klinikai és radiológiai vizsgálattal.

A kontroll vizsgálatból kimaradt betegek egy része elhunyt, a többiek többszöri megkeresésre sem jelentek meg ellenőrzésen. A betegek egy részét retrospektív módon, egy kisebb hányadát pedig az ben indult prospektív vizsgálat keretén belül ellenőriztük, valamennyi esetben a Knee Society értékelő rendszerét alkalmaztuk. Az eredmények közül az alábbiakat tarom fontosnak kiemelni: A kontrollált betegeknél a műtét előtt 94 esetben találtunk a fiziológiástól eltérő tengelyállást, 78 térdnél varus átlag 18 foknál valgus átlag 12,5 fok deformitás állt fenn.

A protézis beültetését követően 25 betegnél találtunk afizológiás tengelyt, 19 varus átlag 4 fok és 6 valgus átlag 7 fok állást A 0 és 10 pont között kifejezett szubjektív fájdalom skála érték - ahol 0 jelentette a fájdalommentességet - preoperatív 7,2-es átlaga 2,1-re csökkent a műtét után a prospektív vizsgálatban résztvevő pácienseknél. A kontrollált betegek 86 százaléka segédeszköz nélkül, vagy maximum egy bottal járt, 89 százalékuk fájdalommentes volt vagy csak igen enyhe fájdalmakról számolt be és egyáltalán nem használt fájdalomcsillapítót.

A radiológiai kontrollokkal jelentős aszeptikus lazulást nem figyeltünk meg. Összesített adatainkat célszerű összevetni az irodalmi közlésekkel. Kenőcs térdízületeknél chondroxiddal egyik irányadó publikációnak Ranawat és mtsai ben megjelent cikkét tartom, elsősorban azért, mert a miénkkel megegyező protézist és értékelő rendszert alkalmaztak, másrészt, mert a kontroll idő és az esetszám is hasonlít a klinikai beteganyaghoz.

A térd gonartrosisának 4 fokos kezelése térdek átlagos flexiója fok volt []. Saját beteganyagunkban gyakorlatilag ezzel megegyező értékeket észleltünk. A kontroll vizsgálat tapasztalatai az egyéb irodalmi adatokhoz is hasonlíthatók.

A posztoperatív flexió átlagát a különböző szerzők a középtávú kontrollok során fok között adják meg [31, 97, ]. Az általunk észlelt fok átlagos flexió megfelel az irodalmi adatoknak és teljesíti azt a minimum követelményt is, hogy a székből való felálláshoz - mint a legfontosabb hétköznapi mozgások egyikéhez - legalább 90 fokos flexió kell. A szerzők 6,1 százalékban adják meg az 5 foknál nagyobb posztoperatív flexiós kontraktúra arányát [31, ].

csirkék kezelése osteoarthritis esetén kender kenőcs ízületek számára

A kontrollált betegek 89 százaléka számolt be erről illetve legfeljebb enyhe fájdalmakról, ami az irodalomban közölt 84 és 97 százalék közötti értékekkel [,] vetekszik. Ezt kiegészítik a járóképesség tekintetében észlelt pozitív adataink. A beteganyag érdekessége, hogy az objektív klinikai paraméterek tekintetében megfigyelhető viszonylag mérsékelt javulás ellenére, igen tekintélyes a szubjektív megítélés tekintetében bekövetkezett pozitív változás.

Az előbbi vizsgálatunk átlagosan 2 éves utánkövetéssel készült, tehát gyakorlatilag rövid- illetve, a betegek egy kisebb hányadánál középtávúnak tekinthető. A középtávú eredmények megállapítása céljából egy újabb tanulmányt terveztünk, melyben elsősorban a protézisek - általunk megszabott 5 éves minimális utánkövetési idő meghatározása melletti - túlélését és az esetleges panaszokat kívántuk felmérni.

Legfontosabb célunk az öt éves túlélés megállapítása volt a lehető legnagyobb beteganyagon. Mivel tapasztalataim alapján a betegek személyes megjelenése, különösen idős populáció esetén, gyakran nehézségekbe ütközik, úgy döntöttünk, hogy a vizsgálatot kérdőíves módszerrel végezzük el. Ennek a metodikának természetesen sok hátránya van, azonban bizonyos céloknak jól megfelel. Az ilyen vizsgálat egyszerűen elvégezhető, a betegek közreműködési készsége jóval jobb, a túlélés megállapítására alkalmas és - érthetően, egyszerűen megfogalmazott kérdőív mellett - a szubjektív állapot megítélése is lehetséges.

Természetesen a fizikális státusz és a radiológiai állapot megítélésére ez a módszer nem megfelelő, ugyanakkor a betegek nyugodtabban, az orvosi jelenlét gyakran presszionáló hatása nélkül, véleményem szerint tárgyilagosabban válaszolnak az állapotukra vonatkozó kérdésekre ben végeztünk kontroll vizsgálatot, azon betegek körében, akiknél legalább öt évvel azelőtt történt a beavatkozás.

Ebbe a kategóriába a térdprotetikai tevékenységünk első két évében, vagyis ben operált 63 beteg 71 térdprotézis beültetése tartozott. Az utánkövetési idő minden esetben hónap közé esett, az átlag 64 hónap volt. A 63 betegből nek a sorsát tudtuk nyomon követni, vagy a betegek vagy hozzátartozóik reagáltak a a térd gonartrosisának 4 fokos kezelése történt megkeresésre.

Az 57 betegből 8-an időközben elhunytak, így összesen 49 beteg 54 protéziséről nyertünk adatokat. Az 54 implantátumból 51 a felmérés idején is a betegekbe ültetve funkcionált, 3-at kellett - valamennyi esetben infekt szövődmény miatt - eltávolítani. Az eltelt időben aszeptikus lazulás illetve egyéb ok miatt nem kellett az implantátumot revideálni. A vizsgálat egyéb szempontokból is érdekes eredményeket hozott. A szubjektív véleményt illetően kíváncsiak voltunk a műtéti elégedettséggel, járóképességgel, segédeszközök használatával, fájdalomérzéssel és az analgetikum szedéssel kapcsolatban adott válaszokra.

Egyrészt azért, mert ezekkel a könnyen érthető kérdésekkel kapcsolatosan várhatók a legobjektívebb válaszok, másrészt, mert hasonló felmérést az előző tanulmányunk során is végeztünk.